Acil Durum Aydınlatma Sistemi;
Bütün kaçış yollarında, toplanma için kullanılan yerlerde, asansörde ve yürüyen merdivenlerde, yüksek risk oluşturan hareketli makineler ve kimyevi maddeler bulunan atölye ve laboratuvarlarda, elektrik dağıtım ve jeneratör odalarında, merkezi batarya ünitesi odalarında, pompa istasyonlarında, kapalı otoparklarda, ilk yardım ve emniyet ekipmanının bulunduğu yerlerde, yangın uyarı butonlarının ve yangın dolaplarının bulunduğu bölümler ile benzeri bölümlerde ve aşağıda belirtilen binalarda, acil durum aydınlatması yapılması yangın yönetmeliğine göre şarttır:

Otopark Kontrol Sistemlerinde Kullanılan Başlıca Sistemler

  • Hastaneler ve huzur evlerinde ve eğitim amaçlı binalarda,
  • Kullanıcı yükü 200’den fazla olan bütün binalarda,
  • Zemin seviyesinin altında 50 veya daha fazla kullanıcısı olan binalarda,
  • Penceresiz binalarda,
  • Otel, motel ve yatakhanelerde,
  • Yüksek tehlikeli yerlerde,
  • Yüksek Binalarda

Acil Durum Yönlendirmesi
Birden fazla çıkısı olan bütün binalarda, acil durumlarda kullanıcıların çıkışlara kolaylıkla ulaşabilmesi için acil durum yönlendirmesi yapılır. Acil durum hâlinde, bina içerisinde tahliye için kullanılacak olan çıkışların konumları ve bina içerisindeki her bir noktadan planlanan çıkış yolu bina içindekilere gösterilmek üzere, acil durum çıkış işaretlerinin yerleştirilmesi gereklidir.

Yönlendirme işaretlerinin aydınlatması acil aydınlatma üniteleri ile dışarıdan aydınlatma suretiyle yapılır veya bu aydınlatmada, aynı özelliklere ve içeriden aydınlatılan işaretlere sahip acil durum yönlendirme üniteleri kullanılır.


Bunları Biliyor Muydunuz?

30 Kasım 2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde 23, Madde 25 ile Acil durum aydınlatması zorunlu hale getirilmiştir. 26 Temmuz 2002 tarih ve 22827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binalarının Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” acil durum aydınlatması ve güvenlik işaretleri zorunlu hale getirilmiştir.